R     E     K     L     A     M     A
Prezentujemy sprzęt do parzenia kawy - od dripperów po ekspresy domowe jak i gastronomiczne. Młynki też rozłożymy na czynniki pierwsze...
Zapraszamy firmy do nadsyłania danych technicznych, zdjęć i opisów swoich maszyn.
Strona Główna » Regulamin Konkursowy

Regulamin Konkursowy

Regulamin Ogólny Konkursów organizowanych przez Caffe' prego!

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
(a) Organizatorem Konkursu jest firma Studio Caffe.
(b) Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.
(c) Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) do celów prowadzonego konkursu przez firmę Studio Caffe.
Każdy z uczestników konkursu ma prawo do zmiany swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Biorąc udział w konkursie każdy z uczestników wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, a także na publikację swoich danych w przypadku wygranej (imienia, nazwiska i miejscowości z której pochodzi) na stronie internetowej Organizatora. Udostępniając swój adres poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zgłoszenia zgodnie z niniejszym regulaminem, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą poczty elektronicznej informacji handlowych Organizatora, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18.08.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).

2. ZASADY KONKURSU
(a) Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie lub wykonać zadanie konkursowe, a następnie poprawną odpowiedź, wraz z imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania wysłać na adres [email protected]
(b) Zgłoszenia niekompletne, nadesłane przed lub po terminie ogłoszonym w konkretnym konkursie albo nie spełniające innych wymogów określonych w punkcie 2a zostaną uznane za nieważne i nie wezmą udziału w konkursie.

3. NAGRODY
(a) Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
(b) Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inny rzeczowy.
(c) Wysłana nagroda, która nie zostanie odebrana przez odbiorcę i zostanie odesłana z powrotem do Organizatora, przechodzi na własność Organizatora i nie będzie wysyłana powtórnie.

4. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez firmę Studio Caffe spośród osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5. OGŁASZANIE WYNIKÓW
(a) Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 5 dni po zakończeniu konkursu.
(b) Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie www.caffegaleria.pl nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu. Podajemy tylko imię, nazwisko oraz miejscowość, z której laureat pochodzi.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
(a) Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach i zakładach wzajemnych.
(b) Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki konkursu określone w niniejszym Regulaminie Ogólnym
(c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

WARTO ZOBACZYĆ


CaffePrego na FACEBOOKU

Wszelkie prawa zastrzeżone © Caffè prego! 2020
Projekt i wykonanie: Netsoftware
   |    Reklama    |    O Nas    |    Kontakt z Redakcją    |    Regulamin Konkursowy